วิสัยทัศน์   "ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ"            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ดาวโหลดเอกสารคู่มือการให้รหัสโรคในการบริการฟื้นฟูส  
เอกสารประชุมธาลัสซีเมีย วันที่๒๖มีนาคม ๒๕๖๑  
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Flu 61  
รายละเอียดการโอนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ วันที่1  
แนวทางการบริหารจัดการงบ PPA และ QOF ปี 2561  
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงจิตเวชในชุมชน ปี 2561  
         
อ่านทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
สปสช.เขต 11 สฎ.จัดเวทีเสริมสร้างกลไกสู่ความเป็นเจ้
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบ
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์หลัก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านให้คน
นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นท
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
อ่านทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
สอบถามค่ารักษาจากโรงพยาบาลเอกชน โดย kan_9890 25/11/2017
 
ข้าราชการบำนาญ(ส่วนท้องถิ่น) โดย pantip 22/04/2015
 
การเปลี่ยนสถานบริการ โดย Kitti_jeng 06/03/2015
 
เว็บบอร์ด โดย paitronh  
 
เกณฑ์ QOF ปี 58 ออกหรือยังครับ (ทดสอบระบบ) โดย chaweewan 04/11/2014
 
 
         
 
ลิงค์สำคัญ

 

         

 

 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ข้อมูลสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด โครงการกองทุนบ้านปันรัก