ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่องผลการจัดจ้างออกแบบและผลิตจุลสารจดหมาย  
แจ้งการโอนเงินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
ผลการจัดสรรงบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ปี 25  
ผลการจัดสรรงบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีแ  
เอกสารประกอบการบรรยาย Asthma COPD 130759  
การ set initial stock ผ่านโปรแกรม TB datahub  
         
อ่านทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
สปสช.เขต 11 สฎ.จัดเวทีเสริมสร้างกลไกสู่ความเป็นเจ้
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบ
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์หลัก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านให้คน
นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นท
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
อ่านทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ข้าราชการบำนาญ(ส่วนท้องถิ่น) โดย pantip 22/04/2015
 
การเปลี่ยนสถานบริการ โดย Kitti_jeng 06/03/2015
 
เว็บบอร์ด โดย paitronh  
 
เกณฑ์ QOF ปี 58 ออกหรือยังครับ (ทดสอบระบบ) โดย chaweewan 04/11/2014
 
 
         
 
ลิงค์สำคัญ

 

         

 

 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 เขต
เขต 1 เชียงใหม่ เขต 2 พิษณุโลก เขต 3 นครสวรรค์ เขต 4 สระบุรี เขต 5 ราชบุรี
เขต 6 ระยอง เขต 7 ขอนแก่น เขต 8 อุดรธานี เขต 9 นครราชสีมา เขต 10 อุบลราชธานี
เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 13 กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
ข้อมูลสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
มลูนิธิ/โครงการ
มูลนิธิมิตรภาพบำบัด โครงการกองทุนบ้านปันรัก