แนวทางการบริหารจัดการงบ QOF และPPA ปีงบประมาณ 2560


1. แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2560

(Quality Outcome Framework: QOF) สำหรับ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 2. ว.16 ลว.10 ม.ค. 2560 หนังสือแจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  (งบ QOF) และงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในส่วน PPA (ไม่เกิน 4 บาทต่อคน) 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน