ขอความร่วมมือเร่งรัดให้หน่วยบริการบันทึกและส่งข้อมูลการจำหน่ายผู้ป่วยวัณโรคในโปรแกรม TB DATA HUB


ขอความร่วมมือเร่งรัดให้หน่วยบริการบันทึกและส่งข้อมูลการจำหน่ายผู้ป่วยวัณโรคในโปรแกรม TB DATA HUB   

เพื่อนำข้อมูลไปจัดสรรงบ DOTS ปี 2560

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน