นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ยี่ยมชมที่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี


 

มื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช.พร้อมด้วยนพ.ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี และนายทวีสา เครือแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนวัดกะเปียด และต่อไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเปียด อีกทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ในอำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราชซึ่งร่วมสานพลัง อสม. จิตอาสา ฟื้นฟูสุขภาพให้กับชุมชน ในพื้นที่จากนั้นและได้เดินทางต่อมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ โดยมีนพ.ปรีชา สุมาลัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ให้การต้อนรับและได้รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลที่ไม่สมดุล ทางคณะได้รับทราบและแลกเปลี่ยนพร้อมที่จะหาทางแก้ไขให้อยู่ในค่ามาตรฐานต่อไป

 

 

 

 
 
กลับ ขึ้นบน