ดาวโหลดเอกสารคู่มือการให้รหัสโรคในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ฯ สปสช.เขต 11 ปี 2561 ... 26/04/2018
เอกสารประชุมธาลัสซีเมีย วันที่๒๖มีนาคม ๒๕๖๑ ... 27/03/2018
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Flu 61 ... 06/03/2018
รายละเอียดการโอนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ วันที่1 มิถุนายน -กันยายน 2560 ... 01/02/2018
แนวทางการบริหารจัดการงบ PPA และ QOF ปี 2561 ... 22/01/2018
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงจิตเวชในชุมชน ปี 2561 ... 01/12/2017
รหัสและรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง=โปรแกรมงบค่าเสื่อม ... 09/10/2017
แนวทางลงทุนฯ(งบค่าเสื่อม) และแบบฟอร์ม ปี 2561 ... 06/09/2017
ผลการจัดสรรงบวัณโรค(DOTS,ACF) ปี 2560 ... 27/06/2017
ผลการจัดสรรงบแพทย์แผนไทย 2560 ... 19/06/2017
เอกสารบรรยาย Antidote_300560 ... 05/06/2017
เอกสารบรรยาย Asthma COPD วันที่ 9 พ.ค. 2560 ... 09/05/2017
ขอความร่วมมือเร่งรัดให้หน่วยบริการบันทึกและส่งข้อมูลการจำหน่ายผู้ป่วยวัณโรคในโปรแกรม TB DATA HUB ... 01/05/2017
แนวทางการบริหารจัดการงบ QOF และPPA ปีงบประมาณ 2560 ... 14/01/2017
โครงการฯ ตัวอย่างกองทุนตำบลฯ กรณีน้ำท่วม!!!! ... 13/01/2017
แจ้งการโอนเงินค่าบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ... 11/01/2017
แบบฟอร์มขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายยาวัณโรค ในโปรแกรม TB Data Hub ... 11/01/2017
ประกาศ เรื่องผลการจัดจ้างออกแบบและผลิตจุลสารจดหมายข่าว ปี 2560 ... 26/10/2016
แจ้งการโอนเงินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2559 ... 31/08/2016
ผลการจัดสรรงบบริการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ปี 2559 ... 10/08/2016
 
หน้า 1 | 2 | 3 |
 
กลับ ขึ้นบน