สปสช.เขต 11 สฎ.จัดเวทีเสริมสร้างกลไกสู่ความเป็นเจ้าของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ... 25/10/2015
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและการขอรับค่าใช้จ่าย ... 07/11/2014
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพระดับเขต ปีงบประมาณ 2558-2559 ... 10/10/2014
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านให้คนพิการ ... 25/09/2013
นพ.วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ยี่ยมชมที่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ... 25/09/2013
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ใช้สื่อพื้นบ้านภาคใต้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ... 25/09/2013
ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2556 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการเข้าร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่สำนักง ... 25/09/2013
สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานีประชุมแนวทางการบริหารกองทุนและการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ2556 ... 22/11/2012
พัฒนาเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ 7 จังหวัดในเขตพื้นที่ด้วย OD : Organization Development to Organization D ... 22/11/2012
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน