สำนักงานหลักประกันกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
Home | Contact | Help
<<== ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ::: National Health Security Office Branch 11 Region Suratthani :::
 แจ้งการประชุม สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 
ข่าวการประชุม
สปสช. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
         หัวข้อการประชุม
จังหวัดภูเก็ต วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประชุมชี้แจงเครือข่ายกองทุน LTC และกองทุนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เขต 11 สุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ 2561
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมชิโนเฮ้าสื ชั้น 5 โรงแรมชิโนเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
   
   
จังหวัดกระบี่ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ประชุมชี้แจงเครือข่ายกองทุน LTC และกองทุนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เขต 11 สุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ 2561
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุม โรงแรมมารี่ไทม์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
   
   
จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ประชุมชี้แจงเครือข่ายกองทุน LTC และกองทุนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เขต 11 สุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ 2561
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ 2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
   
   
จังหวัดชุมพร วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ประชุมชี้แจงเครือข่ายกองทุน LTC และกองทุนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เขต 11 สุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ 2561
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ โรงแรมมรกต อำเภอเมือง
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
   
   
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนย่อย (ระบบบริการปฐมภูมิ) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส ชั้น 2 อ.เมืองฯ
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
   
   
จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ประชุมชี้แจงเครือข่ายกองทุน LTC และกองทุนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เขต 11 สุราษฏร์ธานี ปีงบประมาณ 2561
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมออคิด โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
   
   
   
 \\\ ที่อยู่สำนักงาน \\\
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
National Health Security Office Region 11 Suratthani
91/1 หมู่1 อาคาร พีซีทาวเวอร์ ชั้น10 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0 7727 4811-3 โทรสาร 0 7727 4818
ติดต่อ Admin : bunrit.l@nhso.go.th