สำนักงานหลักประกันกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
Home | Contact | Help
<<== ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ::: National Health Security Office Branch 11 Region Suratthani :::
 แจ้งการประชุม สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 
ข่าวการประชุม
สปสช. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
         หัวข้อการประชุม
ประชุมชี้เเจงเชิงปฎิบัติการชดเชยบริการกองทุนติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ระดับเขต 11 สุราษฎร์ธานี
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2561 - 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ แกรนบอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
   
   
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2561
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ บรรจงแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
   
   
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
   
   
โครงการประชุมวิชาการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง "กองทุนสุขภาพท้องถิ่น พลิกฟื้นสุขภาวะชุมชน"
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2561 - 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ โรงแรมบรรจงบุรี โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561
   
   
   
 \\\ ที่อยู่สำนักงาน \\\
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
National Health Security Office Region 11 Suratthani
91/1 หมู่1 อาคาร พีซีทาวเวอร์ ชั้น10 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0 7727 4811-3 โทรสาร 0 7727 4818
ติดต่อ Admin : bunrit.l@nhso.go.th