สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
National Health Security Office Region 11 Suratthani

ที่อยู่ 91/1  หมู่ 1  อาคารพี.ซี.ทาวเวอร์  ชั้น 10  ถนนกาญจนวิถี  ตำบลบางกุ้ง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทรศัพท์  077 - 274811 - 3 
โทรสาร  077 - 274818

ผู้ดูแลเว็บไซต์
e-mail  chaweewan.p@nhso.go.th
โทรศัพท์  077 - 274811 - 3  ต่อ  5114

 

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน