เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Flu 61


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2561

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.3016.30 น. ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

1. แนวทางการบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2561

2. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ :- ผลต่อแม่และลูก

3. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน

4. โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน