ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กขป. เขต 11 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561


...

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กขป. เขต 11 จัดประชุม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561ณ.ห้องประชุมโรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นพ.วีรพงศ์ สกลกิติวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ กขป.เป็นประธานในที่ประชุม การปรพชุมครั้งนี้มีวาระที่น่าสนใจ ในวาระที่ 4 พิจารณาการจัดงานสร้างสุขภาคใต้คร้งที่ 11 ในปี 2562 ที่จะจัดขึ้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ในต้นเดือนสิงหาคม 2562 โดยให้กขป.ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อ ที่จะออกแบบการทำงานด้วยกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคใต้ หลังจากนั้น นายสุทธิพงศ์ วสุโสภาพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สช. ได้นำเสนอการใช้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนการเคลื่อนยุทธศาสตร์ กขป. ในปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันกับแนวทางการเคลื่อนงาน กขป.ในปี 2562 ซึ่งในการประชุม กขป.ครั้งต่อไปจะได้หาคือร่วมเพื่อเป็นมติร่วมกันต่อไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน