อนุควบคุมคุณภาพฯ เขต 11 สุราษฎร์ธานี พบเขต 2 พิษณุโลก แลกเปลี่ยนการทำงานเด่น “เพิ่มการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพบริการบัตรทอง”


...

อนุควบคุมคุณภาพฯ เขต 11 สุราษฎร์ธานี พบเขต 2 พิษณุโลก แลกเปลี่ยนการทำงานเด่น “เพิ่มการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพบริการบัตรทอง”


วันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จ.พิษณุโลก นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต 2 พิษณุโลก พร้อมด้วย นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก ต้อนรับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการฯ พื้นที่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี นำโดย พญ.วไลพร เอื้อนนทัช ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 11 สุราษฎร์ธานี พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 พื้นที่ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน


ทั้งนี้ นพ.สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ เขต 2 พิษณุโลก นำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา เช่น การประเมินคุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การผลักดันให้เกิดการบูรณาการระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย HIV-STI สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อมุ่งสู่การรับรองคุณภาพเฉพาะโรค DSC (HIV-STI) การแต่งตั้งคณะทำงานกำกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านสูติกรรม การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางตาจากการใช้ยา chloroquine รวมถึงผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมของบอร์ดระดับเขตในการเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานในปี 2562


ขณะที่ นพ.อนุสรณ์ ศิริโชติ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขและอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำประเด็นอุบัติการณ์การเกิดคลอดไหล่ติดหรือเสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ มาวิเคราะห์และป้องกันการเกิดซ้ำ โดยอปสข.อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายงบ PPA สนับสนุนการเข้าถึงบริการตรวจอัลตราซาวด์ในหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้ทราบอายุครรภ์ที่แม่นยำ ลดอุบัติการณ์การคลอดไหล่ติดหรือเสียชีวิต


นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 เขต ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการข้อร้องเรียนและการพัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ โรงพยาบาลสุโขทัย และการประสานงานคุ้มครองสิทธิประชาชนร่วมกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) โดยมี นพ.สุพร กุละพัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม/ประธานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพรพ.สุโขทัย (ห้องสบายใจ) ให้การต้อนรับ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน