แจ้งผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปี งบประมาณ 2561 ... 13/09/2018
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ และข้อมูล QOF & PPA ปี 2561 ... 13/09/2018
ดาวโหลดเอกสารคู่มือการให้รหัสโรคในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ฯ สปสช.เขต 11 ปี 2561 ... 26/04/2018
เอกสารประชุมธาลัสซีเมีย วันที่๒๖มีนาคม ๒๕๖๑ ... 27/03/2018
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Flu 61 ... 06/03/2018
รายละเอียดการโอนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ วันที่1 มิถุนายน -กันยายน 2560 ... 01/02/2018
แนวทางการบริหารจัดการงบ PPA และ QOF ปี 2561 ... 22/01/2018
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงจิตเวชในชุมชน ปี 2561 ... 01/12/2017
รหัสและรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง=โปรแกรมงบค่าเสื่อม ... 09/10/2017
แนวทางลงทุนฯ(งบค่าเสื่อม) และแบบฟอร์ม ปี 2561 ... 06/09/2017
คู่มือใช้งานโปรแกรมเบิกชดเชยยากำพร้าและยาต้านพิษ 2 (.pdf) [10/02/2015] ... 10/02/2015
Slide ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2558 ... 07/11/2014
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน