แนวทางการบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (PPA) และแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2562
คู่มือบริหารกองทุนฯ ปี 2562
ประกาศกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562
คู่มือบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 (เล่ม 1)
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2560 สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
คู่มือบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560
คู่มือบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ ปีงบประมาณ 2559
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2559 เล่มที่ 1
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2559 เล่มที่ 3 ไต
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2559 เล่มที่ 4 เบาหวานความดัน
คู่มือบริหารจัดการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ประจำปีงบประมาณ 2558
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 เล่มที่ 1
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 เล่มที่ 2
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 เล่มที่ 3
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2558 เล่มที่ 4
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน