สำนักงานหลักประกันกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
Home | Contact | Help
<<== ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ::: National Health Security Office Branch 11 Region Suratthani :::
 แจ้งการประชุม สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 
ข่าวการประชุม
สปสช. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
         หัวข้อการประชุม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุม บงกตรัตน์ 1-2 โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
   
   
จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
   
   
จังหวัดชุมพร ระนอง ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุม โรงแรมลอฟมาเนีย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
   
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
   
   
ประชุมคณะทำงานวิชาการด้านเอดส์ และวัณโรค ระดับเขตพื้นที่ (RAC)
[คลิกเพื่อดูรายละเอียด]
  เริ่มประชุมในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ ห้องประชุมปทุมลาภ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
   
   
   
 \\\ ที่อยู่สำนักงาน \\\
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
National Health Security Office Region 11 Suratthani
91/1 หมู่1 อาคาร พีซีทาวเวอร์ ชั้น10 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0 7727 4811-3 โทรสาร 0 7727 4818
ติดต่อ Admin : bunrit.l@nhso.go.th