ระบบการเฝ้าระวัง การส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 2560 (แยกรายเดือนตามวันที่ให้บริการ)จำนวน Reccord แฟ้ม SERVICE ที่ส่งแล้ว ในระบบ OP/PP Individual Data แยกรายเดือนที่ให้บริการ
ปีงบประมาณ 2560 แยกรายจังหวัด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี


จังหวัด
ทั้งหมด
(records)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
นครศรีธรรมราช 6,682,615 552,657 596,365 617,948 569,784 616,877 709,848 460,145 494,757 576,329 557,474 506,928 423,503
กระบี่ 2,178,323 175,411 214,998 243,921 243,004 198,913 192,654 124,197 142,510 189,591 189,068 140,993 123,063
พังงา 1,331,477 111,298 109,201 123,862 127,119 115,977 151,576 86,798 97,914 117,445 116,052 98,322 75,913
ภูเก็ต 1,705,474 138,787 151,759 162,118 155,135 153,006 156,265 108,814 132,301 165,095 137,564 137,222 107,408
สุราษฎร์ธานี 4,980,651 371,761 445,595 483,591 494,914 441,916 568,744 334,152 391,882 480,629 405,162 243,366 318,939
ระนอง 797,075 62,294 81,060 82,643 71,286 62,773 67,907 54,972 56,967 66,571 65,533 65,406 59,663
ชุมพร 2,005,497 160,510 202,403 206,580 196,875 171,899 188,700 140,850 138,539 160,141 176,332 147,830 114,838
รวม19,681,1121,572,7181,801,3811,920,6631,858,1171,761,3612,035,6941,309,9281,454,8701,755,8011,647,1851,340,0671,223,327
ที่มา
- รับข้อมูลและประมวลผลตามเงื่อนไข โดยกลุ่มงานบริหารจัดการข้อมูล สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
- สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประมวลผลรายเดือนตามข้อมูลวันที่ให้บริการ (DATE_SERV) เพื่อให้หน่วยบริการเฝ้าระวังการส่งข้อมูลในระบบ
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IT NHSO 11 (Facebook)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
91/1 หมู่ที่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-4811 โทรสาร 0-7727-4818